Placeholder

DRUŠTVENI i kulturni potencijali Roma u Srbiji

Inventarni broj: 291849735 Kategorija

Opis

DRUŠTVENI i kulturni potencijali Roma u Srbiji / urednik Valentina Sokolovska. – Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za sociologiju, Centar za sociološka istraživanja, 2014 (Novi Sad : Sajnos). – 159 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm