Placeholder

ПРОМЕНЕ у друштвеној структури и покретљивости

Inventarni broj: 275790343 Kategorija

Opis

ПРОМЕНЕ у друштвеној структури и покретљивости : тематски зборник / уредили Душан Маринковић и Срђан Шљукић. – Нови Сад : Филозофски факултет, Одсек за социологију, 2012. – 535 стр. : илустр. ; 21 cm