Placeholder

Промене у друштвеној структури и покретљивости

Inventarni broj: 273912839 Kategorija

Opis

Књига резимеа = Book of abstracts / Научни скуп са међународним учешћем Промене у друштвеној структури и покретљивости, [Нови Сад], 5. октобар, 2012 = Scientific Symposium with international participation Changes Social Structure and Social Mobility, [Novi Sad], October 5, 2012 ; [организатор Одсек за социологију Филозофског факултета у Новом Саду ; уредници Срђан Шљукић, Душан Маринковић]. – Нови Сад : Филозофски факултет, Одсек за социологију, 2012 (Сремска Каменица : West). – 70 стр. ; 19 cm