Placeholder

Студенти и реформа високог образовања

Inventarni broj: 236195079 Kategorija

Opis

Студенти и реформа високог образовања / Гордана Вуксановић, Предраг Новаков, Снежана Стојшин. – Нови Сад : Филозофски факултет, Одсек за социологију, 2008 (Нови Сад : Школска књига). – 182 стр. : граф. прикази, табеле ; 21 cm