Placeholder

Uvod u politiku i politički sistem : polity, politics, policy

Inventarni broj: 233447175 Kategorija

Opis

Uvod u politiku i politički sistem : polity, politics, policy / Radivoj Stepanov. – Novi Sad : Filozofski fakultet : Mediterran publishing, 2008 (Novi Sad : Artprint). – 223 str. : graf. prikazi ; 24 cm. – (Biblioteka Academica ; knj. 6)