Od istorije ka fikciji: roman Grethen autorke Rut Berger

      Komentari su isključeni na Od istorije ka fikciji: roman Grethen autorke Rut Berger

500.00 RSD

8 na zalihama

Šifra proizvoda: 407Kategorija:

Opis

Od istorije ka fikciji: roman Grethen autorke Rut Berger / Milica Pasula. – Novi Sad : Filozofski fakultet, 2017 (Novi Sad : Sajnos). – 219 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Monografija je preuređena dokt. disert. ʹAnaliza i interpretacija romana Grethen autorke Rut Bergerʹ, odbranjena na Fil. fak. u Novom Sadu, 2014. – Tiraž 100. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str. 211-219. – Abstract : From history to fiction: Ruth Berger’s novel Gretchen.

ISBN 978-86-6065-401-6 (broš.)
821.112.2-31.09 Berger R.

COBISS.SR-ID 312153863