Somatizmi i konceptualizacija stvarnosti u srpskom jeziku : (glava i njeni delovi)

      Komentari su isključeni na Somatizmi i konceptualizacija stvarnosti u srpskom jeziku : (glava i njeni delovi)

450.00 RSD

Nema na zalihama

Šifra proizvoda: 402Kategorija:

Opis

Somatizmi i konceptualizacija stvarnosti u srpskom jeziku : (glava i njeni delovi) / Gordana Štrbac, Gordana Štasni. – Novi Sad : Filozofski fakultet, 2017 (Petrovaradin : Futura). – 199 str. : ilustr. ; 23 cm

Tiraž 100. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Summary. – Bibliografija: str. 167-171. – Registri.

ISBN 978-86-6065-441-2 (broš.)
811.163.41’373

COBISS.SR-ID 319080967