Zatočnik pete sile : fantastična proza Zorana Živkovića

      Komentari su isključeni na Zatočnik pete sile : fantastična proza Zorana Živkovića

500.00 RSD

7 na zalihama

Šifra proizvoda: 377Kategorija:

Opis

Zatočnik pete sile : fantastična proza Zorana Živkovića / Ljiljana Pešikan-Ljuštanović. – Novi Sad : Filozofski fakultet ; Bijelo Polje : Lokalni javni emiter Radio Bijelo Polje, 2016 (Bijelo Polje : Grafokarton MN). – 178 str. ; 21 cm

Tiraž 500. – O autorki: str. 177-178. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str. 159-167. – Registar.

ISBN 978-86-6065-385-9 (Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu)
ISBN 978-9940-698-04-1 (Lokalni javni emiter Radio Bijelo Polje; broš.)
821.163.41.09 Živković Z.

COBISS.SR-ID 31792656