Teme jezikoslovne u srbistici kroz dijahroniju i sinhroniju : zbornik u čast Ljiljani Subotić

      Komentari su isključeni na Teme jezikoslovne u srbistici kroz dijahroniju i sinhroniju : zbornik u čast Ljiljani Subotić

1,000.00 RSD

2 na zalihama

Šifra proizvoda: 355Kategorija:

Opis

Teme jezikoslovne u srbistici kroz dijahroniju i sinhroniju : zbornik u čast Ljiljani Subotić / urednici Jasmina Dražić, Isidora Bjelaković, Dejan Sredojević. – Novi Sad : Filozofski fakultet, 2016 (Novi Sad : Sajnos). – 759 str. : ilustr. ; 23 cm

Slika LJ. Subotić. – Radovi na srp. (ćir. i lat.), rus. i hrv. jeziku. – Tiraž 300. – Reč urednika: str. 11-13. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija uz svaki rad. – Rezime na engl., nem. ili franc. jeziku uz svaki rad.

ISBN 978-86-6065-378-1 (broš.)
811.163.41(082)
821.163.41.09(082)
012 Subotić Lj.

COBISS.SR-ID 307312135